QuickTime Link File .qtl File Extension

Developer:
Apple
Dosya kategorisi:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

qtl dosyası nedir ve nasıl açılır - QuickTime Link File

Dosya kategorisi:
Geliştrici:
Apple

Bir QuickTime film (.MOV) dosyasına bir bağlantı içeren metin dosyasıdır; MIME türünü ve medya dosyasının konumunu içerir; ayrıca aşağıdaki değişkenler tarafından tanımlanan diğer QuickTime ayarlarını da içerebilir: autoplay controller fullscreen href loop playeveryframe qtnext quitwhendone

QTL dosyaları genellikle Web sayfası bağlantılarında referans gösterilir. Bir QTL bağlantısına tıklandığında, QuickTime oynatıcısının açılması için web sunucusu QTL dosyaları için MIME türü olarak sunucunun “application /x-quicktimeplayer” şeklinde yapılandırılmış olması gerekir.