Processing Development Environment Source Cod .pde File Extension

Developer:
Processing
Dosya kategorisi:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

pde dosyası nedir ve nasıl açılır - Processing Development Environment Source Cod

Dosya kategorisi:
Geliştrici:
Processing

Processing programlama dilinde yazılan kaynak kod dosyasıdır; fonksiyonlar, değişkenler ve diğer programlama yapıları içerebilir; “sketches” olarak adlandırılan Processing programlarının saklanması ve Processing IDE’de yürütülmesi için kullanılır; programlama görüntüleri, animasyonları ve interaksiyonları için kullanılabilir. Her bir PDE dosyası Processing IDE üzerinden kaydedildiğinde kendi klasöründe saklanır. Görüntüler gibi diğer tüm program varlıkları ile kaydedilir. Proje klasörü ve PDE dosyaadı ön eki aynı ada sahiptir. PDE dosyası çalıştırıldığında, elde edilen programı yürüten bir Java görüntüleme penceresinde açılır. Processing, genellikle görsel bir ortamda temel programlama becerilerinin öğretilmesi için eğitsel alanlarda kullanılır.